Uvjeti korištenja

Terms of use – English version avaliable here .

Ovo su Opći uvjeti korištenja / poslovanja između pružatelja internet usluga Server-HR Obrt za računalne djelatnosti (u daljnjem kontekstu Server-HR ) i korisnika usluga koji/ja može biti bilo koja pravna ili fizička osoba (u daljnjem kontekstu KORISNIK). Opći uvjeti korištenja / poslovanja koji slijede su neophodni da bi osigurali pružanje najbolje moguće usluge svim našim korisnicima, a istovremeno zadovoljili naše ciljeve. Neuspjeh poštivanja bilo kojeg od uvjeta rezultirat će deaktivacijom korisničkog računa bez upozorenja. Server-HR odlučuje što predstavlja kršenje naših Općih uvjeta korištenja / poslovanja. Aktivnost nakon koje slijedi suspenzija ili deaktivacija ujedno znači i odricanje svih dosadašnjih uplata.


1. Registracija domena i SSL Certfikata


1.1 Preko našeg servisa za registraciju domena nudimo Vam registraciju svih komercijalnih domena za privatne i pravne osobe.
Komercijalne domene su .com, .net, .org, .biz, .info, .com.hr, .me, .hr, .eu.
1.2 Server-HR ne odgovara za točnost podataka WHOIS poslužitelja, te ne garantira da će domena biti dostupna i nakon inicijalne provjere njezine dostupnosti.
1.3 U slučaju da je domena plačena, a nije dostupna, Server-HR će ponuditi povrat sredstava ili registraciju nove, slične domene.
1.4 Pokretanjem procesa registracije bilo koje komercijalne ili besplatne domene, Server-HR ne garantira i registraciju iste.
1.5 Besplatne . hr domene
Pravne osobe:
- pravne osobe imaju mogućnost registracije jedne besplatne domene;
- naziv besplatne domene mora sadržavati registrirano ime ili registriranu kraticu imena pravne osobe;
Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost:
- fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i dalje imaju pravo na registraciju jedne besplatne domene;
- naziv besplatne domene mora sadržavati naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste samostalne djelatnosti;
Za dodjeljivanje besplatne .hr domene nadležan je CARNet.
Zakonski rok u kojem je CARNet obavezan odgovoriti na zahtjev je 10 radnih dana od trenutka dostavljanja obrazca u CARNet.
1.6 Naplatne .hr domene
Pravne osobe mogu registrirati devet naplatnih domena, a fizičke osobe jednu.
1.7 Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
Domene u .hr domenskom prostoru se reguliraju u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.
Tekst Pravilnika u cijelosti je dostupan ovdje.
Od 1. siječnja. 2013. Server-HR, za korisnike, vrši registraciju i administraciju naplatnih .hr domena.

2. Web hosting


2.1 Korisnik ne smije prodavati prostor na svom računu. Osobni računi dati su korisniku na korištenje, te bilo tko, tko ima pristup računu ne smije naplačivati korištenje web prostora, email računa, MySQL baza…
2.2 Svakoj web stranici koja koristi veliku količinu serverskih resursa bit će ponuđeno da se dodatni resursi plate ili da se smanji potreba za resursima na prihvatljivu razinu.
2.3 Kršenje sistemske ili mrežne sigurnosti je strogo zabranjeno i može rezultirati kaznenom i građanskom odgovornošću. Evo nekih, ali ne i jedinih primjera: Neovlašten pristup, uporaba, provjera ili skeniranje sistemskog osiguranja ili autorizacijskih mjera, podataka ili prometa. Ometanje usluge bilo kojeg korisnika, hostinga ili mreže, mail bombing, flooding, namjerni pokušaji preopterećenja sistema i broadcast napadi, itd.
2.4 Naši serveri mogu se koristiti samo za zakonski dopuštene aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni, a posebno Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03, NN79/07) ili odredbe strogo je zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava samo time: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadršaja ili linkova: Piratski software, Hackerski programi ili arhive, Warez stranice, MP3, i IRC botovi. Pretplatnik naših usluga prihvaća nadoknaditi štetu i ne kriviti Server-HR za bilo kakve tužbe proizlaze iz korištenja usluga na način da štete pretplatniku ili bilo kojoj drugoj strani. Server-HR odlučuje što predstavlja kršenje ovih pravila.
2.5 Server-HR provodi tjedne backup-ove na svim serverima. Server-HR nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilo koje druge resurse zbog loših backupova ili nepostojećih backupova. Ne provodi se backup mailova, već samo konfiguracije mail računa.
2.6 Server-HR na svim paketima omogućava određene stavke u neograničenim količinima (npr. mjesečni promet, diskovni prostor i drugo). Ukoliko Server-HR utvrdi da korisnik koristi 100% više dodjeljenih resursa od prosjeka drugih korisnika, Server-HR ima pravo KORISNIKU suspendirati uslugu ili mu ponuditi nadogradnju iste.

3. VPS Hosting


3.1 Server-HR ne dozvoljava da KORISNIK ima ili instalira svoje vlastite chat sobe. Chat sobe su preveliki potrošaći sistemskih resursa pa ih ne možemo dozvoliti niti kao opcije korisničkih računa. Dozvoljene su samo Chat skripte koje su instalirane u suglasnosti s našim administracijskim timom.
3.2 Server-HR ne dozvoljava pozadinske programe kao što su IRC botovi; eggdrop; BitchX; XiRCON; i bilo koji drugi program koji ometa normalan rad servera.Server-HR ne dozvoljava IRC ili IRC botove na našim serverima.
3.3 Server-HR korisnički računi se ne smiju koristiti u svrhu distribucije softwarea i multimedijalnih proizvoda. Ako želite distribuirati software i/ili multimedijske datoteke, molimo Vas da nas kontaktirate radi posebnog dogovora.
3.4 KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje potjeću sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackinga ili krivotvorenja adrese. KORISNIK je odgovoran za osiguravanje vlastitog korisničkog imena i lozinke. KORISNIK preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi netko drugi. Upotreba Server-HR usluga zahtijeva određenu razinu znanja korištenja internet jezika, protokola i programa.

4. Game serveri


4.1 Strogo je zabranjena promjena slotova na game serverima od broja zakupljenih.
4.2 Vlasnik računa (zakupljene usluge) nesmije davati podatke nikakvoj trećoj osobi.
4.3 Neograničeni prostor za Gameservere, temelji se na Fair usage-u, kako bi svim korisnicima osigurali što bolju uslugu.
4.4Gameserveri se automatski brišu iz našeg sustava 5 dana od isteka.
4.5Ukoliko nas korisnik obavijesti da će kasniti s produživanjem najma, taj se rok (iz točke 4.4) povećava za dodatnih 5 dana.
4.6 Neograničeni prostor i promet uključuju 10GB prostora, te 100GB prometa. Ukoliko su resursi pređeni te Server-HR smatra da isti nisu zlopotrebljeni, korisniku će biti dodjeljeni novi (povećani) resursi.
4.7 Svi korisnici koji zakupe Minecraft servere zakupljuju garantirane resurse (uključujući unlimited paket), te se niti jedan naš Minecraft server NE temelji na principu fair usage.
4.8 Minecraft SSD korisnici isključuje se iz točke 4.7, te se njihove usluge koriste na principu Fair Usage-a radi boljeg načina rada servera.

5. Plaćanje


5.1 Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi ( tzv. PRE-PAID ) , koja može biti u periodima od jednog mjeseca do godine dana. Server-HR nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. Server-HR se obvezuje da će kontaktirati KORISNIKA najkasnije 15 dana prije isteka zakupljene usluge te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da će podmiriti sva potraživanja od Server-HR najkasnije 15 dana od primitka računa, osim ako nije dogovoreno drugačije.
5.2 Sve cijene koje se nalaze na našoj web stranici www.serverhr-hosting.hr, www.server-hr.eu, kao i moj.serverhr-hosting.hr.com nisu u sustavu PDV-a.

6. Povrat novca


Ukoliko korisnik nije zadovoljan zakupljenom uslugom, korisnik može zatražiti povrat novca u punom iznosu u roku od 7 dana od datum aktiviranja usluge. Povrat novca nije moguće izvršiti za usluge registracije domena, zakupa licenci (SSL certifikati, cPanel, game reseller..) kao i dedicated servere. Za sve ostale moguće je zatražiti potpuni povrat novca.

7. Promjene


Server-HR zadržava pravo dodavati, brisati ili mijenjati bilo koji uvjet iz Općih uvjeta korištenja bez prethodne najave.

8. Uskračivanje Usluge


8.1 Server-HR nije odgovoran za bilo kakve štete nastale uskraćivanjem usluge niti snosi eventualno nastale troškove uslijed uskraćivanja usluge.
8.2 Server-HR ima pravo uskratiti uslugu (hosting, poslužitelj, itd) ili bilo koji servis vezan u uslugu (mail, web, itd), ukoliko postoje otvorene stavke (dugovanja) Korisnika za bilo koji posao ili uslugu izveden od strane Server-HR.
8.3 Server-HR ima pravo uskratiti uslugu (hosting, poslužitelj, itd) ili bilo koji servis vezan u uslugu (mail, web, itd), ukoliko postoje bilo kakvi sporovi između Korisnika i Server-HR.
8.4 O bilo kojoj akciji, Korisnik će biti obaviješten e-mailom ili pismenim putem.


Kupnjom bilo koje usluge, Korisnik izjavljuje da je pročitao i u cijelosti razumio te prihvatio ove Uvjete korištenja.
Ukoliko je riječ o .hr ili .com.hr domeni, kupnjom usluge korisnik izjavljuje da je pročitao i u cijelosti razumio te prihvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Tekst Pravilnika u cijelosti je dostupan ovdje.

Dokument je izdan elektronskim putem, te je važeći bez pečata i potpisa.
Zadnja izmjena dokumenta: 5.6.2014